Byggande i skärgården

Vi förverkligar byggprojekt i Ekenäs och Raseborgs skärgård. Med vår högkvalitativa utrustning och goda transportmedel kan vi bekvämt betjäna våra kunder även sjövägen. Kontakta oss gällande sommarstugor, uthus eller egnahemshus ochlämna en offertförfrågan!

Ta kontakt

Skärgårdsreferenser

Västra Svärdsholmen, Ekenäs

Reparation av huvudbyggnaden, ung. 80 m2.

Utbyggnad av huvudbyggnaden, ung. 40 m2.

Bastu, 30 m2.


Västra Långholmen, Ekenäs

Rökbastu, 30 m2 (kuvat)

Utbyggnad och sanering av huvudbyggnaden, ung. 100 m2.

Söderklobben, Ekenäs

Huvudbyggnad, 75 m2 + 75 m2.

Rökbastu, 10 m2.


Farfsrsgrundet, Ekenäs

Bastu, 30 m2

Utbyggnad och reparation av huvudbyggnaden, ung. 80 m2.

Hermansö, Ekenäs

Sanering av huvudbyggnaden och bastun, 100 m2 + 30 m2.


Hermansö 2, Ekenäs

Utbyggnad och sanering av huvudbyggnaden, 100 m2.

Utbyggnad och sanering av bastun, 30 m2.

Gästvilla, 30 m2.

Terasser, ung. 450 m2.

Lindesholmen, Ekenäs

Huvudbyggnad, 100 m2.

Gästvilla, 40 m2.

Bastu, 30 m2.


Ekö, Lappvik

Resning av en timmerstuga, ung. 40 m2.


Spatten, Ekenäs

Huvudbyggnad, 73 m2.

Bastu, 30 m2.

Gäststuga, 30 m2.

Bergholmen, Bromarv

Bastu, 30 m2.

Huvudbyggnad, 114 m2 (2011).


Holme, Ingå

Bastu, 30 m2.

Huvudbyggnad, 100 m2.

Gäststuga, 30 m2 (2013–2014).


Solkobb, Ekenäs

Grundrenovering av bryggan.

Utbyggnad av terrasser.


Bygge av bryggor har också ingått i projekten.