Ring oss: 0400 844 197 Bengt Ahtola och 0500 844 197 Kim Ahtola

Referenser

Chaufförsvägen 3, Horsbäck
En hall med kontor, ca 400 m2, ett varmt lager på 108 m2 och ett kallt på 144 m2.
Egen produktion.

Chaufförsvägen 8, Horsbäck
En hall med kontor, ca 600 m2.
Egen produktion.

Chaufförsvägen 10, Horsbäck
Hall 6 med takskjutport, 600 m2.
Egen produktion.

Chaufförsvägen 12, Horsbäck
Hall 6 med takskjutport, 600 m2.
Egen produktion.

Chaufförsvägen 14, Horsbäck
Nya verksamhetsutrymmen, 800 m2.
Egen produktion.

Merilinna Finby, Salo
En privat villa, sanering, ca 600 m2.
Byggherre: Atelier d'architecture 3L

EGH Mavrostomos, Karis
Platsbyggt egnahemshus, ca 100 m2.
Byggherre: Mikes Mavrostomos

Utbyggnad Colorteam, Karis
utbyggnad av ett bilmåleri, ca 600 m2.
Byggherre: Tom Pihlström

S-Market, Hangö
Sanering i samband med förnyande av kylapparater, ca 1 000 m2.
Byggherre: Varuboden/Pekka Kinnunen

Tillbaka upp

ABC, Ekenäs
Sanering av en trafikbutik, ca 300 m2.
Byggherre: Varuboden/Pekka Kinnunen

Parhus Landsbrovägen, Karis
Markarbeten samt slutarbeten på ett hus av sivo-element, 164 + 164 m2.
Platsbyggd ekonomibyggnad, 105 m2.
Byggherre: Jorma Ståhl

Bondgård Ingvallsby
Förnyande av tak, 330 m2.
Byggherre: Dennis Gerke

AsOy Dragsvikinpuisto, Ekenäs
Förnyande av taken på höghus, 1 400 m2.
Byggherre: Pekka Liukko

Villa Ajalin, Ingå
Ändringsarbeten på en sommarvilla samt nybyggnad, ca 250 m2.
Byggherre: Ralf Ajalin

Maskinhall Lindroos. Bromarv
Maskinhall och produktionsutrymmen för jordbruk, ca 550 m2.
Byggherre: Roger Lindroos

Oy Ekström Ab
Sanering, ca 4 200 m2 Sisu-Auto, Karis, helentreprenad.
Ett lager ändrades till produktionsutrymmen.
Byggherre: Oy Ekström Ab/Peter Helenius

Fundia, Åminnefors
Varierande saneringsarbeten, renovering av kontorslokaler, rivning av minerittaket på valsfabriken, ca 4 000 m2, samt byggande av nya ytterväggar och målning i samma utrymmen, osv.
Byggherre: Dick Skogberg

Svartå pensionärsbostäder, Svartå
Ett platsbyggt radhus med fyra bostäder, 285 m2
Byggherre: Karis stad/Börje Lindberg

Villa Droz, Ingå
Kannus-talo, slutarbeten på ett huspaket och ett garage, ca 250 m2.
Byggherre: Loa Droz-Georget-Brax

Tillbaka upp

Frihamnen, Hangö
Sanering av kontorslokaler för Viktor Ek, ca 250 m2.
Byggherre: Jukka Ryky

Uuttera Oy, Hangö
Utbyggnad och sanering av kontorslokaler, ca 200 m2.
Byggherre: Uuttera Oy/Veli-Matti Niemi

Majan, Hangö
Grundrenovering av kontorslokaler i två våningar, ca 500 m2.
Byggherre: Hangö Stevedoring

ABC, Karis
Grundarbeten, formning/gjutning av pålhattar, dräneringsarbeten samt formning/gjutning av reklamfot, diverse hjälparbeten åt huvudentreprenören PEAB-Seicon, ca 1 800 m2.
Byggherre: Vägaffärsverket/Fred Hindersson

Västra Nylands Yrkesskola, Karis
Varierande saneringar, ventilationsmaskinrum, uteförråd/garage, målningsarbeten osv.
Byggherre: Clara Ahlfors

Raseborg hotell (KTV), Karis
Varierande saneringar, ett nytt storkök, sanering av restaurangen och baren, ändring av yttertaket, sanering av en strandbastu osv.
Byggherre: Riitta Aalto

Lohjan Autola nybilsförsäljning, Ekenäs
Plattläggning och sanering av en garagehall, ca 300 m2
Byggherre: Bertel Niemi

BN-Bilservice servicemottagning, Ekenäs
Sanering av bilmottagningen och kontorsutrymmena, 200 m2
Byggherre: Bertel Niemi

Villa Räty, Hangö
Sanering av ett brandskadat hus, ca 200 m2
Byggherre: STC-rakennus

Tillbaka upp

Bab Skolhusgatan 8, Hangö
Sanering av ett parhus i två våningar, ca 200 m2
Byggherre: Leo Palin

EGH KABI-invest, Sommarö
Sanering av ett egnahemshus i tre våningar och resning av ett garage, ca 300 m2.
Byggherre: Birgit Linna-Aro

Johannesberg gård, Snappertuna
Sanering och iståndsättning av en huvudbyggnad i två våningar, ca 350 m2.
Byggherre: Marianne von Knorring

Projektet Takametsä, Karislojo
Ett arkitektritat, platsbyggt fritidsboställe med huvudbyggnad, gästhus, bilskjul/förråd, strandbastu och rökbastu.
Byggherre: Pekka Tarkela

Villa Lunden, Pojo
Kastelli-hus, grundarbeten samt komplettering av huspaket med garage, ca 230 m2.
Byggherre: Martti Lunden

EGH Wikström & Fitzen, Svartå
Kastelli-hus, grundarbeten samt komplettering av huspaket med garage, ca 170 m2.
Byggherre: Jan-Mikael Wikström

Gäststuga Hanurila, Ekenäs
Platsbyggd, arkitektritad sommarbostad, ca 50 m2.
Byggherre: Hannele Salminen

Raseborgs Kakel, Ekenäs
KVR-entreprenad, platsbyggd hall med försäljningsutrymme samt lager, 480 m².
Byggherre: Tage Friberg

Lojo Autola bilutställningshall, Ekenäs
KVR-Entreprenad, platsbyggd hall med tvättavdelning, 600 m2.
Byggherre: Bertel Niemi

BN-Bilservice Plåtverkstad, Ekenäs
KVR-entreprenad, platsbyggd verkstad/förråd i två våningar, ca 280 m2
byggherre: Bertel Niemi

Kokskjul, Syndalen
Platsbyggd, arkitektritad underhållsbyggnad åt försvarsmakten, ca 300 m2.
Byggherre: Försvarsmakten/Björn Östersundom

Stugby Kemifacket, Torsö
Jetta-hus, åtta stugor jämte markarbeten, ca 60 m2/stuga)
byggherre: Kemiförbundet/Heikki Salonen

EGH Aino, Bromarv
Platsbyggt, arkitektritat egnahemshus, 90 m2.
Byggherre: Marja Axelsson/Jukka Koskikallio

EGH Rehn, Ekenäs
Kastelli-hus, grundarbeten samt komplettering av huspaket, ca 160 m2.
Byggherre: Lars-Johan Rehn

Tillbaka upp

Villa Stina, Hangö
två lägenheter samt ett parhus i tre våningar, 407 m2 totalt.
Byggherre: Kaj-Erik Knichter

Villa Vaakalintu, Fiskars
Platsbyggt, arkitektritat egnahemshus, ca 160 m2.
Byggherre: Lasse Minkkinen

Parhus Lindqvist, Karis
Parhus i två våningar, med källare, 125 m2/våning.
Byggherre: Henrik Lindqvist

Nordeas bankkontor, Ekenäs
Sanering av fönster samt ändringar inomhus.

Möbelbutik ASKO, Tusby
Inredningsarbeten, ca 2 000 m2.
Byggherre: ASKO

Parhus Lindström, Esbo
ett parhus med två lägenheter, kompletteringsarbeten
Byggherre: Stig Lindqvist

Bab Marknadsgatan 1, Ekenäs
Ett radhus i två våningar med fyra lägenheter, 90 m2/lägenhet.
Byggherre: Birgit Linna-Aro

Tillbaka upp