Ring oss: 0400 844 197 Bengt Ahtola och 0500 844 197 Kim Ahtola

Oy Contrak Ab:s verksamhetsställe ligger i Ekenäs

Vi utför alla arbeten i byggbranschen i Ekenästrakten och i övriga Raseborgsregionen. Kontakta oss och låt oss lämna en offert!

Ägare / Byggnation
Kim Ahtola
tfn +358 500 844 197
E-post: kim.ahtola@contrak.fi

Utrymmes uthyrning / Byggnation
Bengt Ahtola
tfn +358 400 844 197
E-post: bengt.ahtola@contrak.fi

Transporter
Tony Ahtola
tfn +358 50 532 2832

E-post: kim.ahtola@contrak.fi

Kontor
Eva-Stina Ahtola
evastina.ahtola@contrak.fi

Oy Contrak Ab is located in Ekenäs

We are a general builder and construction management firm in Ekenäs and the Raseborg area. We are specialized in building cabins and villas in the Raseborg archipelago. Contact us for an offer!

Contact info

Owner / Contracting

Kim Ahtola
Tel. +358 500 844 197
e-mail: kim.ahtola@contrak.fi

Rental

Bengt Ahtola
Tel. +358 400 844 197
e-mail: bengt.ahtola@contrak.fi

Office

Eva-Stina Ahtola
evastina.ahtola@contrak.fi

Kontaktformulär

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Contrak Oy Ab
Chaufförsvägen 14
10600 EKENÄS

FO-nummer: 2783587-6
Telefonnummer: +358500844197

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.

Kontaktuppgifter

Contrak Oy Ab

Chaufförsvägen 14

10600 EKENÄS

0500 844 197

kim.ahtola@contrak.fi

www.contrak.fi