Ring oss: 0400 844 197 Bengt Ahtola och 0500 844 197 Kim Ahtola

Byggnadsplanering i Ekenäs

Utöver byggnadsarbeten utför vi vid behov även byggnadsplanering i form av små KVR-projekt. KVR, dvs. byggande med totalt ansvar, omfattar såväl byggnadsplaneringen som genomförandet av byggprojektet ifråga från början till slut.

För Contraks KVR-projekt tecknas alltid ett skriftligt avtal i vilket förutom uppdraget även entreprenadens totala kostnader och ett orubbligt tidsschema specificeras.

När du låter vårt företag utföra byggnadsplaneringen snabbar du avsevärt upp att entreprenaden slutförs. Inom ett KVR-projekt har vårt företag även fler möjligheter att påverka material och byggsätt, då kan vi betjäna våra kunder ännu bättre efter deras önskemål.

Kontakta oss!

Lämna nu en offertförfrågan på byggnadsplaneringen och byggnadsarbetena. Contrak har över tjugo års erfarenhet av att genomföra små KVR-entreprenader. Bekanta dig med våra exempel på planeringsarbeten och kontakta oss!

Contrak betjänar i Ekenäsområdet och i övriga Raseborgsregionen. Efter överenskommelse arbetar vi även längre bort.