Byggtjänster i Ekenäs och Raseborg

Contrak erbjuder mångsidiga byggtjänster till hushåll och företag i Ekenästrakten och den övriga Raseborgstrakten. Hos oss får du även byggnadsplanering  i form av små KVR-projekt med totalt ansvar (KVR = kokonaisvastuurakentaminen).

Byggtjänster

  • Nybygge
  • Saneringar
  • Sommarstugor samt uthus och ekonomibyggnader
  • Alla reparations- och ändringsarbeten i hem
  • Byggnadsplanering
  • Fråga om mer!

Vi genomför alltid alla byggentreprenader omsorgsfullt samt följer alla avtalade tidsscheman och kostnadskalkyler.

Kontakta oss och berätta för oss vilka byggtjänster du önskar. Contrak bygger i Ekenäs och i övriga Raseborgsregionen. Efter överenskommelse arbetar vi även längre bort.